Vedtægter

Navn: Fonden for InformationsTeknologi – Vester Hassing. I daglig tale Opstartsfonden.

Formål: At etablere og udbygge et innovationsmiljø med fokus på fremtidens informationsteknologi. Endvidere er det fondens formål med sine aktiviteter generelt at bidrage til branchespredning og et differentieret erhvervsmiljø i Aalborg Kommune.

Vores fortolkning: At hjælpe iværksættere med et vist potentiale til at igangsætte eller videreudvikle deres virksomhed i Aalborg Kommune.

Krav til ansøgers status: Stiftet og registreret med CVR nr. hjemmehørende i Aalborg Kommune. Max 5 år og max. 5 ansatte.

Grundkapital: Fondens grundkapital udgør kr. 300.000, der søges bevaret intakt og forsøges suppleret med nye midler til fortsat uddeling.

Uddelings kriterier:
Ansøger driver hovedsageligt en virksomhed med et vist teknologisk indhold eller har behov for teknologisk udvikling.

Ansøgningsfrist:
Fonden uddeler løbende, så der er ikke ansøgningsfrister. I forbindelse med fondens start lukkes dog for ansøgere fra 1. juni til 15. august 2021.

Støtte formål:
Fonden ønsker at medvirke positivt ved opstarten og udviklingen af ny virksomhed, ved at støtte gennemførelse af konkrete og tidsmæssigt afgrænsede projektforløb eller anskaffelser.

Støtte beløb og medfinansiering:
Der kan normalt max. opnås 75 % tilskud til at gennemføre en aktivitet. Ved beløb over 50.000 kr. kan tilskudssatsen dog max. udgøre 50%. Ved tilskudsbeløb under 10.000 kr. kan tilskudsbeløbet dog udgøre 100% af aktiviteten. Fonden kan inden for den disponible beløbsramme i konkrete tilfælde frit ændre tilskudssatser. Beløbet der søges tilskud til er investeringssum før moms.
Ansøger afholder udgifter, indsender kopi af faktura samt kvittering for betaling, og får efterfølgende refunderet tilskuddet.
I 2021 kan man max. søge 10.000 kr. inden sommeren, og der bevilges 10 forløb forår og 10 forløb efterår.
Der ydes direkte økonomisk støtte, der må påregnes at være skattepligtigt, til virksomheden, der opnår bevilling.

Konkrete aktiviteter, der støttes:
→ Certifikater, attester mv.
→ Konkrete soft- og hardware anskaffelser
→ Nyhedsanalyser, patent, varemærke beskyttelse mv.
→ Deltagerbetaling til iværksætteruddannelsen eller øvrige kurser
→ Konsulentbistand fx vedr. finansiering eller markedsudvikling
→ Konkrete anskaffelser af stor værdi for virksomheden fx 3d printer
→ Markedsføringsudgifter

Tilsagn offentlig gøres på fondens hjemmeside.

Afslag meddeles ubegrundet. Fondens administrative setup baserer sig på frivillig arbejdskraft